Jautienos krūtininės steikas

Tai jau­čio mėsa nuo krū­ti­nės – tarp prie­ki­nių kojų ir men­čių. Ypa­tingo sko­nio jau­tie­nos pjaus­nys. Šis rau­muo tvir­tes­nis, jame dau­giau sko­nio, yra tru­pu­tis rie­balų, todėl mėsa dar aro­ma­tin­gesnė. Krū­ti­ninė kaip tik ir yra tokia mėsa – tvirta, dėl to labai aro­ma­tinga, su tru­pu­čiu rie­balų – dėl to sul­tinga. Žinoma, ji pakan­ka­mai kieta. Neuž­teks krū­ti­ni­nės keps­nio keletą minu­čių pakepti ant kep­tu­vės, kaip kad darome su išpjova, bet ją patroš­ki­nus, ji bus daug ska­nesnė už patį minkš­čiau­sią kepsnį.

Porcijuojama pakuotėmis po 1 kg.

€ 11.00